10 Bước Định Giá Tài Sản Vô Hình Chính Xác

Định Giá Tài Sản Vô Hình

Định Giá Tài Sản Vô Hình, Tài sản vô hình của doanh nghiệp chiếm phần lớn giá trị của doanh nghiệp, việc định giá tài sản vô hình là vô cùng khó khăn, để kết quả định giá được chính xác, đòi hỏi đơn vị định giá phải có đủ năng lực và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Miền Đất Thịnh đang là một trong số các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực định giá, bằng việc tuân thủ các nguyên tắc trong định giá và việc kết hợp 10 bước định giá tài sản vô hình, kết quả định giá tại Miền Đất Thịnh luôn chính xác và nhanh nhất. Sau đây là 10 bước định giá tài sản vô hình được Miền Đất Thịnh đang áp dụng:

I. 10 Bước Định Giá Tài Sản Vô Hình Chính Xác.

Bước 1. Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin cần có trong Hồ sơ phục vụ xác định giá trị phần mềm. Trường hợp cần thiết yêu cầu giải thích rõ các vấn đề có liên quan đến nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật của phần mềm đã nêu trong hồ sơ.

Bước 2. Lập Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm (Phụ lục I);

Bước 3. Lập Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Phụ lục II);

Bước 4. Lập Bảng tính toán điểm các tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm (Phụ lục III). Bảng tính toán này phải phù hợp với Biểu đồ trường hợp sử dụng, thể hiện được đầy đủ loại, số lượng tác nhân và bản chất tương tác của các tác nhân.

Bước 5. Thực hiện đếm các trường hợp sử dụng (use-case) và lập Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Phụ lục IV). Bảng tính toán này cần lập theo thứ tự triển khai phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

Bước 6. Lập Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ (Phụ lục V). Bảng tính toán này phải phù hợp với nội dung yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm đã được nêu trong Hồ sơ.

Bước 7. Lập Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường (Phụ lục VI). Bảng tính toán này phải phù hợp với nội dung yêu cầu phi chức năng của phần mềm đã được nêu trong Hồ sơ.

Bước 8. Nội suy đánh giá kinh nghiệm, nội suy thời gian lao động trên cơ sở bảng tính hệ số tác động môi trường.

Bước 9. Xác định mức lương lao động bình quân đối với việc phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

Bước 10. Tổng hợp giá trị đã tính toán ở các bước trên vào Bảng tính toán giá trị phần mềm (Phụ lục VII) theo các trường hợp: phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm. Giá trị sau khi tính toán được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.

Như vậy, bằng những phương pháp nghiệp vụ, sau 10 bước định giá vô cùng khó khăn, kết quả định giá sẽ được thống kê chi tiết đảm bảo minh bạch, chính xác. Từ kết quả này, cá nhân, doanh nghiệp có thể sử dụng ngay vào những mục đích của mình như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, thu hồi, đền bù, cổ phần hóa ngay mà không cần thẩm định lại.

II. Tại Sao Nên Định Giá Tài Sản Vô Hình Chính Xác Tại Miền Đất Thịnh.

Quy trình định giá tài sản vô hình của Miền Đất Thịnh có thể nói là hiện đại và chính xác nhất tại Việt Nam, việc định giá theo chuẩn quốc tế góp phần không nhỏ giúp cho việc định giá của Việt Nam theo kịp sự phát triển chung của thế giới trong lĩnh vực định giá.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực định giá, với đội ngũ hơn 50 thẩm định viên đạt chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực, phục vụ hàng ngàn khách hàng mỗi năm, Miền Đất Thịnh hiện đang tiên phong trong lĩnh vực định giá tại Việt Nam. Đến với Miền Đất Thịnh, quý khách hàng không những được định giá chính xác, mà còn được sử dụng những dịch vụ định giá tốt nhất Việt Nam và quốc tế!