Công Ty Định Giá Phần Mềm Tại Sài Gòn

Định Giá Phần Mềm

Định Giá Phần Mềm, Đối với cá nhân, doanh nghiệp, ngoài tài sản hữu hình, còn những tài sản vô hình có giá trị rất lớn như quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp… Những loại tài sản này có vai trò rất lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp, đối với một số kinh doanh dịch vụ hoặc công nghệ thông tin, thì tài sản vô hình như phần mềm, quyền sở hữu trí tuệ lại là tài sản có giá trị lớn nhất. Việc định giá phần mềm đúng cũng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, phục vụ cho các mục đích thu hồi, mua bán, chuyển nhượng, sáp nhập hoặc cổ phần hóa…

I. Công Ty Định Giá Phần Mềm Uy Tín Tại Sài Gòn.

Công tác định giá phần mềmViệt Nam chỉ mang tính tương đối, bởi chưa có một quy chuẩn cụ thể nào cho việc định giá phần mềm chính xác, các đơn vị định giá tại Việt Nam vẫn dựa trên những báo cáo, những số liệu vô cùng cứng nhắc nên kết quả thường không chính xác. Từ   thực tế đó, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh đã ra đời và không ngừng phát triển để có thể góp công sức của mình cho quá trình định giá phần mềm đầy khó khăn vất vả ấy.

Quy trình định giá phần mềm vô cùng gian nan, để thu được kết quả tương đối chính xác, đội ngũ thẩm định viên phải trải qua 10 bước định giá, từng bước định giá được ghi lại đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho khâu định giá. Với đội ngũ thẩm định viên tâm huyết kinh nghiệm, sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực định giá, tiếp nhận hàng trăm hồ sơ định giá phần mềm vô cùng khó khăn, hàng trăm khách hàng đã rất hài lòng với kết quả định giá của Miền Đất Thịnh.

Tại Sài Gòn, Định Giá Miền Đất Thịnh không ngừng vươn lên để khẳng định vị thế của mình, và trong lĩnh vực định giá phần mềm, Miền Đất Thịnh đã trở thành một đối tác tin tưởng của rất nhiều công ty, doanh nghiệp lớn.