Đấu giá trực tuyến của Việt Nam

Định giá miền đất thịnh.com  – Đấu giá trực tuyến của Việt Nam

Xét về nguồn thu:

Hiện nay các trang mạng tổ chức đấu giá trực tuyến không khả thi vì các lý do sau đây.

– Khi tham gia đấu giá người tham gian đấu giá bằng hình thức nào đó phải trả tiền tin nhắn hoặc phí tham gia đấu giá trong khi đó không biết là mình có mua được tài sản đó hay không?, điều này dễ dẫn tới hiện tượng lừa đảo là điều đương nhiên.

– Khoản thu của các trang web đấu giá trực tuyến hiện nay không có uy tín thương hiệu để thực hiện hình thức đấu giá mà người tham gia đấu giá chuyển tiền vào tài khoản của công ty tổ chức đấu giá sau đó nếu  sau khi đấu giá mà không đấu giá được tài sản thì phải thanh toán tiền lại cho ngươi tham gia đấu giá, việc này các công ty đấu giá không thể nào làm được vì các công ty đấu giá trực tuyến không có chức năng đấu giá, mà có đi chăng nữa thì bộ tư pháp và cơ quan quản lý tài sản của nhà nước không cho phép hình thức này.

– khi bạn gõ từ đấu giá trực tuyến tại Việt Nam thì bạn thấy ngay các tin như lừa đảo đấu giá, rồi người mua mất tiền, rồi nhiều thứ khác liên quan đến đấu giá trực tuyến tại Việt Nam, vậy chúng ta nhận xét về vấn đề này như thế nào?.

Công ty đấu giá thi thu gì?

các công ty đấu giá tổ chức thu tiền khi người có tài sản đấu giá phải trả một khoản tiền trước nhất định để mang tài sản của mình tham gia đấu giá, cho dù các cơ quan tài sản của nhà nước cũng phải chi một khoản tiền để công ty đấu giá (offline )

– Xét về luật:

Điểm quan trọng.

Xét về toàn diện hệ thống luật pháp là hiện nay chưa có luật hoặc văn bản nào cho phép đấu giá tài sản một cách hợp pháp tài sản qua internet đối với các tài sản như: đấu giá thanh lý, phát mãi tài sản nhà nước, phát mãi tài sản của các ngân hàng khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán về vay, phát mãi tài sản có giá trị đảm bảo nguyên tắt kế toán vì vậy hình thức đấu giá trực tuyến không cho phép trong hoạt động đấu giá mà cụ thể là thống tư pháp.

Như vậy về mặt nhà nước chưa có một hệ thống đấu giá nào đồng ý cho phép đấu giá trực tuyến như là một căn cứ để xác định mức giá của tài sản đấu giá vì các lý do sau đây:

– Chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng về pháp lý liên quan đến đấu giá tài sản thông qua mạng internet.

– Các điều kiện chưa cho phép phư tài khoản tham gia đấu giá, ký quỹ tham gia đấu giá, công ty hoạt động trong ngành nghề đấu giá, uy tín của web site tham gia đấu giá tài sản, qua đó hệ thống đấu giá qua mạng là không khả thi.

Nguồn thu của

Bộ công thương chấp nhận hình thức đấu gía

Hiện nay hình thức đấu giá của bộ công thương chỉ đưa ra là giống như một hình thức bán hàng và người tham gia đấu giá được mua món hàng đó với giá thấp nhất có thể, và hình như không mấy mặn mà gì ở Việt Nam.

-Việc đấu giá trực tuyến của Việt Nam hiện nay cũng giống như hình thức bán hàng vậy thôi, không có cơ sở pháp lý ràng buộc giữa người mua và người bán.

Khi nào thi hình thức đấu giá trực tuyến được phép tại Việt Nam

– Hệ thống luật pháp cho phép đấu giá trực tuyến  tại việt Nam

Qua đó thì người gia đấu giá phải như sau :

– Phải có tài khoản tham gia đấu giá và thông tin cá nhân phải chính xác trung thực theo quy định của pháp luật thì mới được tham gia đấu giá tài sản.

– Hệ thống thông tin mạng phải tương thích trong việc đấu giá trực tuyến phải tương thích với đấu giá “offline” hai thình thức này phải song song với nhau trong trường hợp muốn tổ chức cùng một lúc, cùng thời gian đấu giá.

– Trong trường hợp tổ chức đấu giá trực tuyến công khai( không tổ chức đấu giá offline) thì các yếu tố cũng cần phải minh bạch, về thông tin đấu giá, như phiên đấu giá, tài sản, thông tin tài sản đấu giá, v.v.v.

– Vẫn đảm bảo các yếu tố là thanh toán phí tham gia đấu giá, các phương thức khác giống như khi tham gia đấu giá offline và sẽ nhận lại đầy đủ tiền khi không đấu giá được tài sản.

– Và bị mất tiền khi không mua tài sản mình đã đấu giá.

– Về yếu tố tư nhân:

– Về yếu tố tư nhân thì tư cũng như các tổ chức của chính phủ có thể tổ chức hình thức đấu giá với một công ty tổ chức đấu giá độc lập & hoạt động theo luật doanh nghiệp.

– Về việc thành lập công ty đấu giá thì cũng khá đơn giản chỉ cần 2 thẻ đấu giá viên thì được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề tổ chức đấu giá.

Kết luận :

Hình thức đấu giá trực tuyến ở Việt Nam là hình thức bán hàng không hơn không kém

Trang trang mạng lợi dụng kiếm ít tiền để trang trải chi phí web site.

Không được nhà nước công nhận khi bán các tài sản của nhà nước, và các tài sản phù hợp với nguyên tắc kế toán.

Hình thức đấu giá chính quy:

Đến và nộp tiền công ty đấu giá trực tiếp

Thông qua đấu giá trực tiếp để mua hàng.

Khi không mua hàng được công ty đấu giá trả tiền lại

Khi đấu giá mà không mua thì mất tiền cọc.

Các quy định có liên quan …

Tương lai:

Phải có cái văn bản hướng dẫn đấu giá trực tuyến được nhà nước công nhận để bán các tài sản của nhà nước

“offline” = là hình thức đấu giá mà người tham gia đấu giá phải đến trực tiếp tại phiên đấu giá, và đảm bảo các thủ tục về đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản,chứng thực về chứng minh, cũng như thông tin có liên quan đến đấu giá tài sản.

Xin chân thành cảm ơn

Định giá miền đất thịnh .com