Dịch Vụ Định Giá Đất Đúng Tại Sài Gòn

Định Giá Đất Đúng

Định Giá Đất Đúng, Định giá đất đai đóng một vai trò quan trọng trong thực tế của sống, việc định giá đất đúng sẽ là cơ sở để giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, đền bù trong trường hợp cần thiết. Kết quả định giá đất đúng phụ thuộc rất lớn vào quy trình và phương pháp định giá, do vậy việc lựa chọn một đơn vị định giá uy tín là vô cùng cần thiết.

I. Phương Pháp Định Giá Đất Đúng.

Theo điểm 19 Điều 3 Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực từ 1/7/2014) thì giá đất: là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.
– Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất, trong đó có 5 phương pháp thường sử dụng nhất, đó là:
1. Phương pháp so sánh trực tiếp: Đây là phương pháp định giá đất thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lời, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất (sau đây gọi là thửa đất so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.
2. Phương pháp chiết trừ: là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị đất và giá trị tài sản gắn liền với đất).

3. Phương pháp thu nhập: là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh.
4. Phương pháp thặng dư: là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản.
5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất:  là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành”.

II. Điều Kiện Áp Dụng Phương Pháp Định Giá Đất Đúng.

Mỗi phương pháp có một điều kiện áp dụng khác nhau, để định giá đất đúng, phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp, rồi lấy kết quả gần đúng nhất với giá thị trường.
1. Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
2. Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất và tài sản gắn liền với đất) tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

3. Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất;
4.  Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính;
5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định này”. cụ thể như sau:
Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm;
b) Trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau”.

III. Dịch Vụ Định Giá Đất Đúng Tại Sài Gòn.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh là một công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực định giá đất đúng tại Sài Gòn, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá, ngoài ra với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, nên chúng tôi có hệ thống dữ liệu đầy đủ và chi tiết làm cơ sở cho việc định giá đất đúng. Miền Đất Thịnh cung cấp dịch vụ định giá đất đúng dành cho quý khách hàng tại Sài Gòn, với đội ngũ thẩm định viên kinh nghiệm được đào tạo bài bản, quy trình định giá rõ ràng, kết quả định giá chính xác, chắc chắn quý khách hàng sẽ hài lòng về dịch vụ định giá đất đúng của chúng tôi!