Đỉnh cao nhất trong nghề thẩm định giá.

Đỉnh cao nhất trong nghề thẩm định giá.

– Đỉnh cao nhất trong nghề thẩm định giá mà mình thường nghe, xem các sơ yếu lý lịch nghe các bạn thường ghi trong hồ sơ xin việc là gì ta ?, mở công ty định giá. Trời mình mở công ty mình mới thấy cuộc đời kinh doanh theo như Đặng Lê  Nguyên Vũ nói, có nhiều uuu chuyện đê nói, vâng lúc mình chưa kinh doanh mình cứ mong có một công ty cho nó oai, thật ra cũng chẳng oai gì mà mình thích xây dựng thương hiệu cho mình, định giá Miền Đất Thịnh, nhưng hỡi ôi, cái đó không phài là cái đỉnh cao trong ngành thẩm định giá, mà cái đó là cái mà kinh doanh thôi, cái đỉnh cao trong ngành thẩm định giá là phải đưa ra phương pháp gì mới trong thẩm định giá, có những cái tiến trong ngành chứ không phải là giám đốc một công ty thẩm định giá, vì giám đốc một công ty là lúc này bạn đang làm quản lý chứ không phải là đỉnh cao trong ngành thẩm định giá, cái đỉnh cao trong ngành là cái mà chúng ta không có sự kinh tế, còn đã làm kinh tế thì chúng ta không còn có khả năng phát minh nữa, và việc đỉnh cao trong ngành thẩm định giá có vẻ mong manh nếu nói là mở công ty thẩm định giá.