Định giá cho thuê

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên Định giá cho thuê  , định giá cho thuê nhà ,định giá cho thuê đất , định giá cho thuê các tài sản khác .cung cấp cho khách hàng giá cả thị trường và giá trị thực của tài sản cần định giá.

Định giá miền đất thịnh bao gồm đội ngũ quản lý có chứng nhận quốc tế được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên trong nước vững chắc, có kinh nghiệm lâu năm và có trình độ được cộng nhận theo chuẩn quốc tế cùng với mối quan hệ mở rộng toàn cầu đã hình thành nên kinh nghiệm chuyên môn cao để giải quyết các tình huống trước đây và trong khu vực khi áp dụng cho ngành bất động sản tại Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và định giá tốt nhất Việt Nam , tính chuyên nghiệp và kiến thức thị trường địa phương, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng bao gồm:

 

  • Sự tiếp cận với trình độ chuyên môn cao với kiến thức chuyên sâu về thị trường địa phương.
  • Các định dạng báo cáo thẩm định giá phù hợp và các tư vấn chiến lược đáp nhu cầu cho các khách hàng riêng biệt;
  • Tư vấn toàn diện với các tiêu chuẩn thực hành toàn cầu tốt nhất, thực hiện quy trình quản lý rủi ro tốt và thông qua một đầu mối liên hệ duy nhất.

Định giá cho thuê

Định giá cho thuê quận 1 

Định giá cho thuê quận 2

Định giá cho thuê quận 3