Định giá đất huyện củ chi

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên dịnh giá đất huyện củ chi , củ chi ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây , nhu cầu định giá và ngàng định giá cũng phát triển theo , do đó công ty chúng tôi cũng mở rộng thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Định giá độc lập là yêu cầu bắt buộc

Luật Đất đai sửa đổi đã bổ sung nội dung theo dõi biến động giá đất và quy định tỷ lệ biến động giá đất thị trường để điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất.

Theo đó, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Vấn đề định giá độc lập đối với đất đai lần đầu tiên được đưa vào Luật. Định giá độc lập là một trong những yếu tố để các cơ quan có quyền định giá làm cơ sở định giá chứ không phải để tham khảo. Ban đầu chúng ta đặt vấn đề đây chỉ là một trong các cơ sở để các cơ quan định giá đất.

Định giá đất huyện củ chi

Định giá đất huyện bình chánh

Định giá đát huyện hóc môn

Định giá đất huyện cần giờ