Định giá đất quận 4

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên định giá đất quận 4 , sau hàng chục năm phân tích và đánh giá thị trường nhà đất , công ty chúng tôi có thể định giá đất quận 4 hoàn toàn chính xác và luôn làm hài lòng khách hàng khắp cả nước.

1 số kế hoạch định giá đất cụ thể :

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

2. Kế hoạch định giá đất cụ thể gồm các nội dung chính sau:

a) Dự kiến các trường hợp cần định giá đất cụ thể;

b) Dự kiến trường hợp phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và số lượng tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất;

c) Dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện định giá đất.

định giá đất quận 4

định giá đất quận 5

định giá đất quận 6

định giá đất quận 7