Định giá đất quận bình thạnh

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên định giá đất quận bình thạnh , luôn luôn mở rộng thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng , các chuyên viên thẩm định của chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đưa đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất .

Một số công tác định giá đất ở Việt Nam :

Điều 56 trong luật đất đai : Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất; khung giá các loại đất cho từng vùng, theo từng thời gian; trường hợp phải điều chỉnh giá đất và việc xử lý chênh lệch giá đất liền kề giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ vào nguyên tắc định giá đất, phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Chính phủ quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định; Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước

Định giá đất quận bình thạnh

Định giá đất quận thủ đức

Định giá đất quận gò vấp

Định giá đất huyện nhà bè