Định giá đất quận tân bình

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên định giá đất quận tân bình , các chuyên viên thẩm định của chúng tôi sẽ định giá đất quận tân bình  một cách nhanh nhất và chính xác nhất đảm bảo về thời gian và tiền bạc cho khách hàng.

Một số yêu cầu để khách hàng tham khảo thêm

Nhân viên được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự;

b) Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất;

d) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại Điểm c Khoản này;

đ) Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.”

Định giá đất quận tân bình

Định giá đất quận tân phú

Định giá đất quận bình tân

Định giá đất quận phú nhuận