Định giá nhà

Định giá nhà

Định giá nhà

Thẩm định giá xuất hiện ở Việt Nam từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Hoạt động thẩm định giá ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng trên nhiều lĩnh vực: Xác định giá trị tài sản để góp vốn, để mua bán, để thế chấp vay vốn….

Để đáp ứng nhu cầu trên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Miền Đất Thịnh được thành lập với 5 thành viên sáng lập, cả 5 thành viên này đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá và thẩm định giá

Các quyền lợi về thẩm định giá:

Định giá nhằm mục đích tính bảo hiểm

Thẩm định giá nhằm mục đích tính khấu hao tài sản cố định

Thẩm định giá mục đích góp vốn liên doanh

Thẩm định giá mục đích phân chia tài sản

Định giá nhà mục đích thi hành án

Định giá nhà mục đích về vay vốn thế chấp ngân hàng

Định giá nhà mục đích cho tặng

Định giá nhà mục đích mua bán chuyển nhượng

Định giá nhà chứng minh tài sản đảm bảo …

————————————————————————————-

Điện thoại tư vấn hỗ trợ thắc mắc về giá , định giá, thẩm định giá:  Gọi 24/24  xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên tư vấn định giá

Bùi Ngọc Thạch

0987 033 169 (24/24)

Cổ Phần Tư Vấn – Xây Dựng – Định Giá  Miền Đất Thịnh

Niềm tin trong quá trình hợp tác.

Trong quá trình phát triển và hợp tác tôi nghĩ rằng chúng ta đang đứng đây trong một quy trình của tự nhiên, điều này cũng đúng với tất cả mọi người đang phát triển doanh nghiệp của mình, trong những năm đầu quá trình hợp tác, trong việc này chúng ta cần có niềm tin, và hơn thế nữa chúng ta đang có sự tồn tại của sự đấu tranh, có nhiều vấn đề cho sự phát triển của doanh nghiệp và con người, nếu trong sự thành công thì quá trình hợp tác cũng có vẻ như hoàn hảo, nếu có thất bại thì thất bại sao cho hoàn chỉnh, đó là nguyên tắt thất bại trong vinh quang vì chúng ta đã làm hết mình, có rất nhiều trường hợp làm chung thì thất bại, nhưng làm một mình thì thành công.

Qua đây có nhiều lý do sau đây: quá trình thống nhất cho quá trình phát triển của một doanh nghiệp, qua đây chúng ta có những mâu thuẫn khác nhau, sự mâu thuẫn khác nhau làm cho quá trình hợp tác bị đứt quảng, lúc đó chúng ta không lo tập trung cho quá trình phát triển doanh nghiệp, lúc đó ta tiêu tốn thời gian cho những việc linh tinh, những việc thống nhất đi đến quyết định chứ không phải là quyết định đi đến quá trình phát  triển doanh nghiệp, thời gian chúng ta giành nhiều cho việc đối phó cá nhân chứ không phải là phục vụ khác hàng, rộng hơn là phục vụ xã hội, qua đó chúng ta tốn quá nhiều thời gian vào việc nội bộ, trong khi đó con người là một thực thể rất phức tạp, không nói cho cùng là việc chúng ta có những thứ mà người khác không có và ngược lại, chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta có những niêm tin vào công việc, nhưng một lý do nào đó chúng ta không thể có niềm tin trong công việc hợp tác của doanh nghiệp, việc này chúng ta thường xuyên tốn thời gian cho việc này, điều này cũng hợp lý thôi.