Định Giá Nhà Đất Chính Xác Tại Sài Gòn

Định Giá Nhà Đất Chính Xác 

Định Giá Nhà Đất Chính Xác

Trong thực tế, khách hàng có thể quên hoặc cố tình quên khâu thẩm định giá nhà đất chính xác trước khi mua bán hay chuyển nhượng, thế chấp nên rủi ro sảy ra ngày càng nhiều. Người bán cần bán gấp nhà đất mà không xác định được giá chính xác nên giá bán cao hơn giá trị, rao bán mà không có người mua, người mua thì cũng tự định giá nên mua thường hay bị lỗ, mua nhà đất có giá bán cao hơn giá trị thực tế. Định Giá Miền Đất Thịnh ra đời nhằm mục đích mang lại cho khách hàng dịch vụ định giá chuyên nghiệp – uy tín – chính xác nhất tại Việt Nam.

I. Định Giá Nhà Đất Chính Xác Có Mục Đích Gì?

Định Giá Nhà Đất Chính Xác có rất nhiều mục đích, nhưng tổng hợp lại thì có 9 mục đích chính sau đây:

 •  Bảo toàn tài sản.
 •  Mua bán tài sản :
 •  Biến động chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.
 •  Chuyển nhượng bất động sản.
 • Định giá làm cơ sở cho việc bồi thường:
 •  Định giá phục vụ việc thế chấp vay vốn :
 •  Xác định giá trị tài sản để cổ phần hoá.
 •  Hạch toán kế toán.
 •  Thanh lý tài sản.

II. Các Phương Pháp Định Giá Nhà Đất Chính Xác?

Để định giá nhà đất chính xác tài sản, quả thực là không dễ dàng chút nào, hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam đang phổ biến 5 phương pháp định giá nhà đất sau:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
 •  Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
 •  Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
 •  Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).

Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm và phù hợp với hoàn cảnh nhất định, việc vận dụng các phương pháp định giá đòi hỏi người thẩm định viên phải có kinh nghiệm, am hiểu về thị trường bất động sản.

III. Quy Trình Định Giá Nhà Đất Chính Xác Của Miền Đất Thịnh?

Giá nhà đất phụ thuộc rất lớn vào thị trường, do vậy để định giá nhà đất chính xác, đòi hỏi phải có hệ thống dữ liệu về thị trường tương đối đầy đủ và chính xác, bằng các phương pháp nghiệp vụ, sự vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp định giá sẽ đưa ra một kết quả tương đối chính xác.

Sale house and calculator

Mỗi năm, Định Giá Miền Đất Thịnh có hàng trăm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến nhờ định giá nhà đất chính xác tại Sài Gòn, với đội ngũ thẩm định viên kinh nghiệm, tâm huyết, Định Giá Miền Đất Thịnh tự hào là một trong những đơn vị định giá uy tín tại Việt Nam.  Quy trình thẩm định giá tại Miền Đất Thịnh đảm bảo khoa học và khách quan nhất, gồm 6 bước sau:

 • Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 •  Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá.
 •  Bước 3: Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin.
 •  Bước 4: Phân tích thông tin.
 •  Bước 5: Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.
 •  Bước 6: Lập báo cáo và chứng thư kết quả thẩm định giá.

Miền Đất Thịnh luôn coi khách hàng là nhân tố quyết định đến thành công và sự phát triển bền vững của công ty, kết quả định giá luôn đảm bảo chính xác, minh bạch và căn cứ rõ ràng.  Hàng ngàn khách hàng đã chọn chúng tôi, còn bạn thì sao? Hãy đến với Định Giá Miền Đất Thịnh để được định giá nhà đất chính xác-nhanh chóng.