Định giá nhà đất độc lập

Định giá nhà đất độc lập là gì?

Định giá nhà đất độc lập là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của nhà đất bất động sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế sao cho đảm bảo công bằng, phù hợp với tình hình thực tế.

Định giá nhà đất độc lập có mục đích gì?

Nhà đất bất động sản là một lĩnh vực khó khăn, phức tạp, trong thực tế thì việc mua bán, chuyển nhượng, bồi thường, đấu giá nhà đất diễn ra phổ biến. Định giá nhà đất độc lập có mục đích:

 • Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Làm cơ sở cho việc bồi thường.
 •  Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng.
 •  Phục vụ thuê tài chính.
 •  Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.
 • Xác định giá trị đầu tư.
 • Các mục đích khác.

Ngày 6/11/2015 vừa qua, Luật Đất Đai sửa đổi đã được Quốc Hội thảo luận và thông qua, theo đó phương án thu hồi đất, phương thức xác định giá đất, quyền sở hữu đất đai… được đại biểu thảo luận sôi nổi. Lần đầu tiên, việc định giá nhà đất độc lập được đưa vào Luật Đất Đai, định giá nhà đất độc lập là một trong những yếu tố để các cơ quan có quyền định giá làm cơ sở định giá tài sản.

Phương pháp định giá nhà đất độc lập!

Có 5 phương pháp thông thường trong :

 •  Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp
 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
 • Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
 •  Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
 •  Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).

Giá cả nhà đất bất động sản phụ thuộc rất lớn vào quan hệ cung – cầu trên thị trường. Khi cung lớn hơn cầu, giá nhà đất bất động sản có xu hướng giảm, ngược lại khi cầu lớn hơn cung thì giá nhà đất bất động sản thường bị đẩy lên cao. Ngoài ra, giá nhà đất bất động sản còn phụ thuộc vào các yếu tố độc quyền, đầu cơ bất động sản. Định giá nhà đất độc lập là hoạt động đánh giá giá trị của nhà đất tại một địa điểm, trong một thời gian nhất định, việc định giá đảm bảo giá bán bằng với giá trị nhà đất tại một thời điểm, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.