Định giá nhà đất đúng nhất thị trường

Định giá nhà đất đúng nhất thị trường

Định giá nhà đất đúng nhất thị trường, Nghề thẩm định giá đất trước đây chỉ có trong các dịch vụ định giá của Nhà Nước hoặc các Ngân Hàng phục vụ cho các mục đích đền bù, chuyển nhượng, thế chấp, thi hành án dân sự… Nhưng trước những nhu cầu định giá của cá nhân và doanh nghiệp, các công ty nhà nước đã không thể đáp ứng được, thời gian định giá thường kéo dài, kết quả chưa chính xác nên đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các công ty định giá có đủ năng lực. Căn cứ vào Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 về luật giá công nhận sự cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh quy định giá cho hàng hóa dịch vụ.

Với sự cấp thiết đó, năm 2005, những thế hệ đầu tiên của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh đã làm việc trong các tổ chức định giá uy tín tại Việt Nam. Nhen nhóm những ý tưởng thành lập một công ty định giá tầm cỡ Việt Nam, họ đã ngồi lại với nhau và đến 2007 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh đã ra đời. Với những nỗ lực không ngừng, từ một nhóm sinh viên bắt đầu khởi nghiệp, Miền Đất Thịnh đã phát triển thành một công ty lớn quy tụ hơn 50 chuyên gia, thẩm định viên trong các lĩnh vực.  Không bằng lòng với những gì đã đạt được, Miền Đất Thịnh luôn cố gắng mang đến cho khách hàng dịch vụ định giá nhà đất đúng nhất thị trường, trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực định giá tại Việt Nam.

Nhà đất là một lĩnh vực phụ thuộc rất lớn vào tình hình của thị trường và các yếu tố độc quyền, yếu tố đầu cơ, chính vì vậy việc định giá nhà đất đúng giá thị trường thì vô cùng khó khăn. Việc định giá đúng phải đảm bảo quy trình định giá chính xác từng bước một, kết quả của từng bước đánh giá tổng hợp phải thật chi tiết,