Định giá quận 4

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên Định giá quận 4 , với bề dày kinh nghiệm trong nghề , đội ngũ chuyên viên thẩm định chuyên nghiệp , sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin đầy đủ , chi tiết ,cụ thể để định giá chính xác những gì khách hàng cần .

định giá trị tài sản nhằm phục vụ các mục đích:

1. Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2. Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình

3. Thế chấp vay vốn Ngân hàng.

4. Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng.

5. Bán đấu giá tài sản.

6. Xét thầu các dự án.

7. Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.

8. Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.

9. Hạch toán Kế toán tính thuế.

10. Xác định giá trị đ ược Bảo hiểm.

11. Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi th ànhphần kinh tế.

12. Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi giao đất.

13. Cổ phần hóa doanh nghiệp.

14. Xác định giá đất ở phục vụ công tác bồi th ường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi

nhà nước thu hồi đất sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường.

15. Xác định giá bán căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước sát với giá thị trường.

Định giá quận 4

Định giá quận 5

Định giá quận 6

Định giá quận 7