Định Giá Tài Sản Vô Hình Như Thế Nào?

Định Giá Tài Sản Vô Hình

Định Giá Tài Sản Vô Hình, Ngoài tài sản hữu hình, cá nhân doanh nghiệp hiện đang sở hữu một lượng tài sản vô hình vô cùng lớn. Vậy tài sản vô hình là gì? Phân loại tài sản cố định vô hình? Định giá tài sản vô hình nhằm mục đích gì? Trong bài viết này tôi sẽ cùng các bạn giải đáp những vấn đề này!

I. Định Nghĩa Tài Sản Cố Định Vô Hình.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 thì : “Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.”

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 – “Intangible assets” tài sản vô hình là các tài sản không thể xác định được chính xác giá trị về mặt tiền tệ và hình thái vật chất.

II. Tài Sản Cố Định Vô Hình Gồm Những Loại Nào.

Tài sản cố định vô hình gồm 6 loại và phân chia như sau:

 • Bằng sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh.
 • Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật.
 • Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm.
 • Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng.
 • Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật.
 • Các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh…).

III. Mục Đích Định Giá Tài Sản Vô Hình.

Tài sản vô hình ngày càng có giá trị cao và vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, việc định giá đúng tài sản vô hình giúp:

 • Báo cáo, kiểm toán tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phục vụ mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản, sáp nhập, cổ phần doanh nghiệp.
 • Báo cáo, kiểm toán thuế của doanh nghiệp
 • Xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Phục vụ bồi thường, tịch thu tài sản…
 • Phục vụ công tác đấu thầu, đấu giá, cải cách doanh nghiệp..

Việc định giá tài sản vô hình là vô cùng khó khăn, việc định giá phải tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn định giá quốc tế, để định giá tài sản vô hình chính xác, Định Giá Miền Đất Thịnh với đội ngũ thẩm định viên đạt chuẩn quốc tế, bằng việc áp dụng đầy đủ các nguyên tắc định giá, với 20 bước định giá nên kết quả định giá tài sản vô hình có thể được coi là chính xác nhất.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng và Định Giá Miền Đất Thịnh là một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực định giá tạị Việt Nam, đội ngũ thẩm định viên được công nhận bởi các tổ chức định giá quốc tế, với hơn 10 năm hoạt động trong ngành, Miền Đất Thịnh đang trở thành cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực định giá nước nhà.