Định giá tính giá thành sản phẩm

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên định giá tính giá thành sản phẩm , định giá  tất cả các loại sản phẩm từ đơn giản tới phức tạp , từ giá trị thấp đến cao.

Định giá tính giá thành sản phẩm gồm các mục tiêu sau :

* Tối đa hóa lợi nhuận. Mục tiêu này có thể áp dụng trong thời gian trước mắt hoặc lâu dài và không nhất thiết phải được diễn giải bằng mức giá cao.

* Tối đa hóa doanh số bán trên đơn vị sản phẩm. Đây là mối quan tâm của các nhà sản xuất khi muốn duy trì cơ sở sản xuất của mình hoạt động gần với công suất.

* Tăng thị phần. Mục tiêu này sẽ đem lại một số lợi ích có tính chiến lược.

* Ngăn cản các đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường. Các mức giá chỉ tạo ra lợi nhuận khiêm tốn thường sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh nản lòng không tham gia vào thị trường.

* Xây dựng nhận thức về chất lượng nhãn hiệu hay sự độc nhất. Một số người nghĩ rằng các sản phẩm giá thấp là hàng kém chất lượng, còn những sản phẩm giá cao là hàng chất lượng tốt.

* Thu hút khách hàng đến cửa hàng bằng cách giảm giá một mặt hàng chính.

* Khuyến khích mua thử. Phương pháp này thường dùng để quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ mới được giới thiệu.

 

 

Định giá tính giá thành sản phẩm

Định giá tính giá thành sản phẩm quận 1 

Định giá tính giá thành sản phẩm quận 2 

Định giá tính giá thành sản phẩm quận 3