Học thẩm định giá ra làm gì?.

Học thẩm định giá ra làm gì?.

Học thẩm định giá khi ra trường bạn có thể làm được những việc như sau?.

1. Khối ngân hàng, chức vụ cao nhất, trưởng phòng thẩm định thuộc hội sở.( cai này tùy thuộc vào các ngân hàng có các quy định ví dụ ngân hàng: cao hơn 3 tỷ, cao hơn 4 tỷ gì đó thì chuyển về hội sở.

khối ngân hàng cũng có thể mức cao hơn là các quỹ đầu tư, các định chế tài chính mang tính chất tương đối cao hơn, giành cho việc giải ngân các quỹ đầu tư, các dự án đầu tư mạo hiểm, việc này đỏi hỏi cũng may rủi trong ngành định giá.

2. Khối nhà nước, các sở tài chính, phòng thuế có phòng định giá tính thuế, như sở tài chính thành phố, khối này tùy bạn nhé, làm ăn phải chính trực nhé, sống phải chính trực nhé, tùy bạn thôi.

3. Khối tư nhân.

Nhiều bạn học thẩm định giá, định giá, khi ra trường thì làm trong bộ phận dự toán của công ty xây dựng, mình cũng có vài bạn làm trong dự toán của công ty xây  dựng, công ty thiết kế, vâng nếu vậy các bạn nên học thêm về dự toán, đọc bản vẽ nữa là, có thể làm cho công ty bất động sản, môi giới, phân phối dự án, định giá, và kinh doanh bất động sản, vì khi học ngành này học phần luật bất động sản cũng hơi nhiều.

 

Founder định giá Miền Đất Thịnh