Lập dự toán dự án nhà ở

Lập dự toán dự án nhà ở

Lập dự toán dự án nhà ở là công việc mà các kiến trúc sư , kỹ sư phải làm nhiều nhất , đây là công việc quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng , giá trị , chi phí của cả chủ đầu tư và đơn vị thi công

Nhu cầu nhà ở ngày càng tăng mạnh trong những năm gần đây, vì lượng dân số đông nên nhà ở được xây dựng 1 cách ồ ạt , để khắc phục tình trạng trên ,  định giá miền đất thịnh sẽ giúp các bạn Bốc dự toán dự án nhà ở chính xác , hiệu quả cao nhất , lợi ích nhiều nhất , mang lại sự an toàn , đảm bảo , tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng

Bốc dự toán dự án nhà ở được hiểu cơ bản như sau :

– Lập khối lượng, dự toán dự thầu các công trình nhà ở.
– Kiểm tra chất lượng sản xuất, thẩm định chất lượng sản xuất.
– Hỗ trợ lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư.                                                                                              – Dự  toán , chi phí trực tiếp , chi phí chung , thu nhập thuế chịu trước , định mức ,đơn giá ,bảng dự toán , bảng khối lượng công việc , tính toán đầy đủ vật liệu theo giá hiện tại , bảng lương nhân công,giá cả máy móc ….                                                            – Các phương pháp đo bóc ,kiểm tra chất lượng                                                                                                                                – Khảo sát hiện trạng và thiết kế kỹ thuật các hạn mục công trình
– Giải trình thiết kế kỹ thuật thi công với chủ đầu tư
– Thiết kế bản vẽ kết cấu công trình và Thuyết minh kết cấu
– Bóc tách khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng
– Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
– Quản lý tổ chức và giám sát công trình thi công
– Theo dõi và lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các hạn mục công trình.

Để tính toán, bóc tách khối lượng công việc xây dựng cơ bản cho công tác lập dự toán yêu cầu kỹ sư xây dựng phải nắm :

  • Thành phần công việc thực và thành phần công việc quy định trong tập đơn giá, định mức…
  • Biện pháp tổ chức thi công của công trình nói chung và từng loại công việc
  • Các loại vật liệu cấu thành kết cấu hoặc hạng mục công trình
  • Phân loại vật liệu
  • Kích thước hình học của các loại kết cấu, hạng mục
  • Đơn vị đo cho từng công việc, từng kết cấu, hạng mục