Nghề thẩm định giá, định giá có từ khi nào?

Nghề thẩm định giá, định giá có từ khi nào?

Nghề thẩm định giá, định giá có từ lúc mà trường đại học tài chính marketing tổ chức khóa học đầu tiên, khoa thẩm định giá 21 GC, ôi dễ thương làm sao, có 97 bạn học, những năm tháng sinh viên, nhiều niềm vui, những nổi buồn, nhưng tào lao, lẫn những thứ thú vị, ngày ấy, chúng tôi, học từ nhựng thầy giáo từ các trường cao cấp nước ngoài đào tạo, từ trường quốc tế fullright dù sao mình cũng càm ơn quý thầy cô đã cống hiến hết sức mình đào tạo – khóa đầu tiên trong ngành thẩm định giá, định giá , ngày ấy, chúng tôi, không có biết là ra làm cái gì, cứ đi học, là đi thôi…

– Lúc đầu trung tâm thông tin kiểm định giá miền nam hoạt động chủ yếu là kiêm định các giao dịch của thanh tooán nhà nước, nhưng sau đó, thì việc đó hình như chuyển cho sở tài chính ban ngành, trung tâm vẩn còn một số nghiệp vụ của nhà nước giao, sau đó các nghiệp vụ thẩm định giá ra đời, hoạt động nhiều nghiệp vụ, nhiều yêu cầu khác nhau, trong định giá, thẩm định giá, nhưng mà có sự khác nhau giữa định giá & thẩm định giá nhé,  khi nào rảnh mình sẽ nói về sự khác nhau nhé.

– Hiện giờ cao nhất vẫn là thẩm định giá  trong khuôn khổ pháp luật thì “Thẩm địnhgiá ” được xuất hiện đầu tiên là năm 2003 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ra đời, sau đó 2009 Luật bất động sản có ra đời về “định giá ” bất động sản, và 2 từ này hiện giờ mỗi từ đều có hành lang pháp lý riêng.

– Tùy theo yêu cầu của đơn vị thi chúng ta nên sử dụng từ hợp lý trong các thòa thuận giao dịch.