Những đối tượng nào cần thẩm định giá?

đối tượng nào cần thẩm định giá?

đối tượng nào cần thẩm định giá? , Tại sao cần thẩm định giá?

Tại Việt Nam, Thẩm định giá bắt đầu hình thành rõ nét từ những năm 1993-1994 và trong những năm trở lại đây nhu cầu cần thẩm định giá càng ngày càng nhiều hơn.

Những đối tượng Cần thẩm định giá rất đa dạng vì nhờ có thẩm định giá mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân có thể đưa ra các quyết định phù hợp, sáng suốt nhất liên quan đến việc sử dụng, quản lý, sở hữu, mua bán, tính thuế, bảo hiểm, cầm cố, chuyển nhượng, mở rộng, tái cơ cấu, cổ phần hóa…Thẩm định giá góp phần tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản, thẩm định giá hợp lý tránh việc thất thoát, lãng phí, thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh…Theo báo cáo của các doanh nghiệp thẩm định giá: Việc thẩm định giá tài sản, hàng hóa mua sắm từ nguồn vốn ngân sách đã góp phần giúp tiết kiệm chi cho ngân sách Nhà nước khoảng 10% – 15% tổng giá trị thẩm định. Nhờ giá trị của việc thẩm định mang lại mà việc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân cần thẩm định giá như một việc tất yếu không thể thiếu trước khi đưa ra những quyết định, lựa chọn.

Những đối tượng nào cần thẩm định giá?

  • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần (Seabank, Oceanbank, VPbank,..), ngân hàng quốc doanh ( Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV…), ngân hàng nước ngoài ( HSBC, ANZ, Standard chartered,…)-> Mục đích: Cần thẩm định giá tài sản thế chấp, tài sản sẽ sinh lợi từ vốn vay, tài sản phát mại…
  • Cơ quan nhà nước: Các bộ ban ngành như Bộ Giáo Dục, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giao Thông Vận Tải,…và các thành phần trực thuộc.-> Mục đích: cần thẩm định giá để mua sắm trang thiết bị vật tư bằng ngân sách nhà nước, xác định giá đền bù thỏa đáng, đánh thuế, đầu tư xây dựng mở rộng…
  • Bệnh viện, trường học:

-> Cần thẩm định giá để đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư, định giá thanh lý, giá cổ phần…

  • Doanh nghiệp  :-> Mục đích: Cần thẩm định giá đầu tư mở rộng, thẩm định cho góp vốn, sát nhập hay phân chia, giải thể…xác định giá hợp lý khi chuyển nhượng tài sản…
  • Các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm->Mục đích: Cần thẩm định giá tài sản, thẩm định giá cổ phiếu.
  • Cá nhân:->Mục đích: Cần thẩm định giá để vay vốn thế chấp ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng BĐS (nhà phố, biệt thự, chung cư…)

Tùy vào mục đích của từng cá nhân, doanh nghiệp, lĩnh vực cần thẩm định giá cũng khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho cá nhân và doanh nghiệp!