Phân tích từ định giá của chức năng định giá của Việt Nam

Phân tích từ định giá của chức năng định giá của Việt Nam

Căn cứ theo luật kinh doanh bất động sản thì từ định giá có từ nghị định Số : 153/2007/NĐ-CP ngày ngày 15  tháng 10  năm 2007 của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Các kiến thức cũng như các điều kiện về tổ chức cũng như điều hành, cấp chứng chỉ quy định ngành nghề trong quy định trong Chương III : ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, CẤP CHỨNG CHỈ, MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH;SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

phan-tich-tu-dinh-gia-la-the-nao
Phân tích từ định giá của chức năng định giá của Việt Nam

Trong phần định giá của luật kinh doanh bất động sản theo nghị định 153 thì chưa quy định rõ  về phương pháp định giá, cũng giống như các cơ sở giá trị về định giá ( các phương pháp các trung tâm và các trường đang dạy là lấy theo công thức của bộ tài chính biên soạn)

qua đó chúng ta cần phải hiểu rõ theo hiến pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đất đai là quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước là chủ sở hữu nên từ định giá trước năm 2007  có tính chất quyết định về giá trị của sản phẩm và dịch vụ đó,mang tính quyết định về giá.

Từ năm 2007 từ định giá bất động sản có từ trong nghị định 153 của chính phủ là căn cứ luật cơ bản để áp dụng từ định giá, áp dụng cho việc tính tư vấn về giá bất động sản.

Từ thẩm định giá áp dụng theo luật của bộ tài chính có từ 2003 trong luật của bộ tài chính, có cở pháp lý, có cơ sở giá trị của thẩm định giá, có tiêu chuẩn thẩm định giá 12  tiêu chuẩn thẩm định giá của bộ tài chính ban hành.

Trong luật về thẩm định giá thì có nhiều cơ sở giá trị, hệ thống kiến thức hoàn chỉnh hơn.

 Phan tich tu dinh gia cua chuc nang dinh gia cua viet nam
Phân tích từ định giá ở việt nam

Tóm lại:

Chúng ta nên hiểu như sau: từ định giá trong xã hội hiện nay từ này có tính chất quyết  định hơn và có 3  quyền cơ bản của quyền sở hữu.

Nhưng mâu thuẩn ở đây là mâu thuẩn ở việc là từ này chỉ áp dụng cho luật kinh doanh bất động sản, qua đó muốn làm thẩm định giá trong luật doanh nghiệp hiện nay chúng ta phải thi thẻ thẩm định viên về giá của bộ tài chính thì mới có chứng năng thẩm định giá áp dụng rộng rải như hiện nay.

Giải quyết mâu thuẫn chúng ta nên thay từ định giá bất động sản bằng từ thẩm định giá bất động sản, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này chúng ta nên áp dụng từ thẩm định giá bất động sản.

 

Tìm kiếm thêm với từ khóa:

Phân tích từ định giá của chức năng định giá của Việt Nam

 

Bài viết liên quan: Định giá là gì