Thẩm định dự án đầu tư quận 8

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên thẩm định dự án đầu tư quận 8 , với tiêu chí đưa lợi ích và thời gian của khách hàng lên hàng đầu.công ty chúng tôi sẽ giúp khách hàng đến được với những dịch vụ tốt nhất và hoàn hảo nhất do chúng tôi cung cấp.

Ý nghĩa của Thẩm định dự án đầu tư :

Một dự án sẽ thành công nếu các đặc điểm của dự án được các nhà quản lý dự án nhận biết và đánh giá một cách đúng đắn. Chính vì thế thẩm định dự án đầu tư  rất có ý nghĩa trong các doanh nghiệp
  • Giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất
  • Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mặt mục tiêu, quy mô, hiệu quả
  • Xác định được mặt lợi, hại của dự án
  • Giúp các nhà tài trợ có quyết định chính xác có tài trợ cho dự án hay không
  • Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.

Mục đích  thẩm định dự án đầu tư là :

  • Đánh giá tính hợp lý của dự án biểu hiện trong hiệu quả và tính khả thi ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án
  • Đánh giá tính hiệu quả của dự án trên hai phương diện tài chính và kinh tế xã hội
  • Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng. Tính khả thi thể hiện ở việc xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý.

Thẩm định dự án đầu tư quận 8

Thẩm định dự án đầu tư quận 9

Thẩm định dự án đầu tư quận 10

Thẩm định dự án đầu tư quận 11

Thẩm định dự án đầu tư quận 12