Thẩm định dự toán

Thẩm định dự toán

Thẩm định dự toán gồm 2 công việc liên quan mật thiết đến nhau là thẩm định và dự toán , trước hết khi làm bất cứ một công trình , dự án hay nhà ở đều cần Thẩm định dự toán để tính được chi phí ban đầu , chi phí đầu tư , chi phí phát sinh , thời gian hoàn thành , tạo ra một chu trình hoàn chỉnh , tối ưu hóa thời gian và chi phí , đưa ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Thẩm định dự toán về cơ bản được hiểu như sau :

* Thẩm tra dự toán công trình

* Tư vấn hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập báo cáo quyết toán chi phí xây dựng công trình

* Kiểm tra quyết toán chí phí xây dựng/quyết toán công trình.

* Thẩm định công trình ban đầu

* Lập bảng dự toán , tính toán chi phí đầu tư ,chi phí phát sinh , chi phí thuế ……

* Lập khối lượng, dự toán dự thầu các công trình

* Kiểm tra chất lượng sản xuất, thẩm định chất lượng sản xuất.

* Hỗ trợ lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư.

* Khảo sát hiện trạng và thiết kế kỹ thuật các hạn mục công trình

* Đưa ra các giải pháp khác nhau để chủ đầu tư lựa chọn và tìm ra cách giải quyết tốt nhất

Hãy liên hệ với công ty cổ phẩn tư vấn xây dựng định giá miền đất thịnh đê được phục vụ tốt nhất .