Thẩm định Giá

Thẩm định giá

Cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về thẩm định giá bao gồm thẩm định giá bất động sản, thiết bị, định giá doanh nghiệp, Thẩm định giá phần mềm, Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong hoạt động định giá tài sản vô hình (thương hiệu) và định giá mỏ khoáng sản, Thẩm định giá phần mềm.

Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ Định Gíá Miền Đất Thịnh cam kết đem lại các hỗ trợ tốt nhất về thẩm định giá để phục vụ hoạt động đầu tư và kinh doanh của quý khách hàng

Chuyên viên tư vấn định giá Bùi Ngọc Thạch

Rất vui được phục vụ khách hàng.

0987 033 169

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh

 

 

 

Cơ sở hình thành Dịch vụ:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này,các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giá bao gồm giá do Nhà nước quyết định, giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định vàgiá thị trường.

2. Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tạimột địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

3. Bán phá giá là hànhvi bán hàng hóa, dịch vụ với giá quá thấp so với giá thông thường trên thị trườngViệt Nam để chiếm lĩnh thị trường, hạn chế cạnh tranh đúng pháp luật, gây thiệthại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác và lợiích của Nhà nước.

4. Liên kết độc quyền về giá là thỏa thuận giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ấn định mộtmức giá để chiếm lĩnh thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

5. Giá độc quyền làgiá hàng hóa, dịch vụ chỉ do một tổ chức, cá nhân bán, mua trên thị trường hoặclà giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân liên kết độc quyền chiếm phầnlớn thị phần, có sức mạnh chi phối giá thị trường.

6. Giá biến động bất thường là giá tăng hoặc giảm trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai,địch họa hoặc trong trường hợp bất thường khác.

Liên hệ:

Mr Thạch

0987 033 169