Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

I. Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp Là Gì?

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là đánh giá hoặc đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp, xét trên tổng giá trị của doanh nghiệp.

 

II. Mục Đích Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp.

Giá trị của doanh nghiệp được cấu thành từ rất nhiều loại tài sản, nhưng có thể kể đến trong đó là tài sản hữu hình và tài sản vô hình, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp có thể nhằm một số mục đích sau:

  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp..
  • Thu hút đầu tư, kêu gọi vốn cho doanh nghiệp.
  • Phục vụ nhu cầu mua bán, sáp nhập, cổ phần hóa doanh nghiệp.
  • Đánh giá khả năng thực sự của doanh nghiệp.
  • Tính thuế và thu thuế doanh nghiệp.
  • Lập báo cáo tài chính.

III. Công Ty Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp Uy Tín.

 

 

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp chính xác, yêu cầu đơn vị định giá phải có uy tín, kinh nghiệm trong định giá tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp.  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp. Với đội ngũ hơn 50 thẩm định viên kinh nghiệm với hơn 10 năm trong ngành, Miền Đất Thịnh đã trở thành một địa chỉ uy tín của rất nhiều doanh nghiệp khắp cả nước. Hãy liên hệ ngay với Miền Đất Thịnh để được thẩm định giá trị doanh nghiệp chính xác ngay hôm nay!

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh

Điện thoại: (08) 666 06 344 – Hotline: 0987 033 169

Email: miendatthinh@yahoo.com.vn