Thẩm định phần mềm quận 9

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên thẩm định phần mềm quận 9 , các chuyên viên thẩm định của chúng tôi sẽ thẩm định phần mềm chính xác và nhanh nhất , đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng .

Có nhiều cách để định giá , định mức chi phí ứng dụng phầm mềm như sau :

1. Xây dựng yêu cầu công việc, chuẩn hoá nhu cầu thông tin.
2. Khảo sát, xây dựng và tối ưu hóa các quy trình công việc, các phương pháp/công nghệ thực hiện công việc.
3. Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của đề án ƯD-CNTT sẽ triển khai và phương pháp đo tính các hiệu quả này.
4. Thiết kế giải pháp PM và chuẩn hóa các quy trình công việc.
5. Lập trình PM, xây dựng tài liệu hướng dẫn và các công cụ trợ giúp liên quan.
6. Kiểm thử PM (testing).
7. Thiết lập cấu hình hệ thống ban đầu và chuyển đổi dữ liệu.
8. Tái cơ cấu tổ chức và xây dựng các quy định liên quan cho phù hợp với quy trình công việc mới.
9. Tổ chức triển khai áp dụng bước đầu và đào tạo hướng dẫn sử dụng.
10. Đo tính hiệu quả của đề án theo các phương pháp đã đề ra.
11. Hiệu chỉnh PM và các quy trình công việc.
12. Xây dựng phương pháp triển khai đại trà.
13. Tổ chức triển khai áp dụng đại trà và đào tạo hướng dẫn sử dụng.
14. Công tác hỗ trợ bảo trì sau triển khai.
15. Đánh giá tổng thể đề án, quyết toán và nghiệm thu đề án.

 

Thẩm định phần mềm quận 9

Thẩm định phần mềm quận 10 

Thẩm định phần mềm quận 11 

Thẩm định phần mềm quận 12 

Thẩm định phần mềm quận 3