Thẩm định phần mềm

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên thẩm định phần mềm , với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và sự cộng tác của các nhân viên trong công ty sẽ giúp khách hàng thẩm định một cách chính xác nhất, nhanh nhất , hiệu quả nhất .

nói về giá trị PM, khác với các sản phẩm dịch vụ truyền thống, khi nó nằm ở hàm lượng tri thức trong đó chứ không phải là hàm lượng mồ hôi hay cơ bắp, ta phải nói đến giá trị của các quy trình công việc được tối ưu hóa, các bí quyết, phương pháp làm việc khoa học được ẩn chứa trong PM, chứ không phải khối lượng vật chất hay giá trị các “nỗ lực viết PM” như cách tiếp cận của Bộ TTTT. Với cách tiếp cận mới này, thì lao động cần đo tính khi định giá các PM ứng dụng CNTT vào một tổ chức, lại là các “lao động quản lý” của tổ chức nơi ứng dụng CNTT và của đơn vị thiết kế PM, những người đã xây dựng đầu bài, tối ưu các quy trình công việc, xây dựng các mẫu biểu, phương pháp thực hiện với sự trợ giúp của PM, chứ không phải là các lao động coding (lập trình) PM. Nếu không tính đến các “lao động quản lý” đã thiết lập quy trình tiên tiến, phương pháp làm việc, cơ cấu tổ chức khoa học…, thì chúng ta đã không cần những nhà quản lý, tổ chức giỏi mà chỉ cần những người lập trình giỏi là có thể ứng dụng CNTT dễ dàng, cải cách, tối ưu công việc…

Thứ hai, định giá PM, hay tổng quát hơn là định mức các chi phí để xây dựng và triển khai ứng dụng PM vào hoạt động của một tổ chức, là công việc thuộc chuyên môn của các nhà kinh tế chuyên ngành, như việc thiết lập định mức xây dựng cơ bản, cần giao cho các chuyên gia ngành “kinh tế xây dựng” thực hiện thì hợp lý hơn là giao cho các chuyên gia ngành “kỹ thuật xây dựng” thực hiện. Bộ TTTT, để tiếp cận vấn đề định mức chi phí ứng dụng PM, cần có những người thuộc chuyên ngành kinh tế trợ giúp.

Thẩm định phần mềm

Thẩm định phần mềm quận 1

Thẩm định phần mềm quận 2

Thẩm định phần mềm quận 4