Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng

Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng

Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng

I. Mục đích của việc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình.

Tất cả các dự án xây dựng dù lớn hay bé, dù đơn giản hay phức tạp đều cần được thẩm tra, thẩm định, định giá, dự toán bởi đây là cơ sở để huy động vốn, xác định tính khả thi của dự án xây dựng. Trước đây, việc thẩm tra, thẩm định dự toán, định giá được các bộ phận tư vấn của chủ đầu tư giải quyết,những số liệu dự toán thường mang tính chủ quan, chưa chính xác, khiến cho rất nhiều các dự án xây dựng phải ngừng thi công vì không đủ vốn, hoặc lạm phát khiến doanh nghiệp không có lãi, rủi ro là rất lớn.

Sự cần thiết phải có một đơn vị tư vấn, thẩm tra, thẩm định, định giá, dự toán kế hoạch xây dựng công trình cho doanh nghiệp, chính điều này đã hình thành nên cái tên Miền Đất Thịnh với mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng, định giá uy tín nhất tại Việt Nam. Mục đích của việc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng là:

 • Đảm bảo phạm vi, khối lượng công việc tính toán trong dự toán là phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng..
 •  Chi phí mà dự toán đưa ra là đúng, đủ, phù hợp với yêu cầu của hồ sơ thiết kế và giá cả thị trường.
 • Phương pháp lập dự toán của đơn vị, bộ phận tư vấn là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
 • Tăng mức độ tin cậy của hồ sơ dự toán đã được lập.
 • Xác định tính khả thi của dự án.

II. 5 Nguyên tắc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình.

Để kết quả định giá khách quan, công bằng, đơn vị thẩm tra, thẩm định phải thực hiện theo đúng 5 nguyên tắc dưới đây:

 • Việc thẩm tra phải dựa trên cơ sở Khối lượng các Công tác, công việc trên bản vẽ Thiết kế.
 •  Sử dụng định giá, định mức cho các loại công tác, công việc có trong bản vẽ Thiết kế.
 • Tính toán các khoản mục Chi phí khác trong Dự toán.
 • Áp dụng các chế độ chính sách, văn bản điều chỉnh có liên quan.
 • Đảm bảo tính khách quan, công bằng.

III. 8 Bước trong công tác thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình

Tùy thuộc vào từng dự án, yêu cầu cụ thể mà phương pháp và nội dung công việc thẩm tra, thẩm định sẽ có khác nhau. Tuy nhiên về căn bản thì các công việc cần thực hiện như sau:

 • Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về năng lực của đơn vị tư vấn lập dự toán, người chủ trì.
 • Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự toán đã được lập.
 •  Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về khối lượng chủ yếu của dự toán đã được lập so với khối lượng theo Hồ Sơ Thiết Kế.

 • Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về phạm vi công việc, đầu mục công việc của dự toán đã được lập so với Hồ Sơ
 • Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về chất lượng, chủng loại và các yêu cầu khác đối với vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho dự án.
 • Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về phương pháp vận dụng, áp dụng, xây dựng định mức, đơn giá cho các công tác xây lắp.
 • Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về phương pháp vận dụng, áp dụng các văn bản pháp lý liên quan.
 • Lập báo cáo đánh giá một cách trung thực, khách quan và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để các bên liên quan xem xét xử lý.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh là công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, định giá xây dựng với đội ngũ thẩm định viên kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Miền Đất Thịnh chắc chắn sẽ không chỉ là một đối tác uy tín, mà còn  là người bạn đồng hành của cá nhân và doanh nghiệp.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh

Điện thoại: (08) 666 06 344Hotline: 0987 033 169

Email: miendatthinh@yahoo.com.vn

.