Trong một nghiên cứu gần đây do TED?. Về giá cả của rượu ?

Trong một nghiên cứu gần đây do TED?. Về giá cả của rượu ?

Trong một bài kiểm tra gần đây được thử nghiệm và nhận thấy giá của những chai rượu được dán với nhiều mức giá khác nhau, những người được làm bài nghiên cứu cho vào 2 loại chai có những mức giá khác nhau, một loại mức giá thấp một loại có mức giá cao, sau đó đưa 2 loại rượu này cho 2 nhóm người uống thì những người có mức giá dán cao có cảm giác rượu ngon và cảm giác thấy hạnh phúc cho dù người thử nghiệm làm bài này đã cố tình cho cùng một loại rượu vào 2 chai khác nhau, việc đó nói lên điều gì cho ta, việc hạnh phúc và thỏa mãn tự nhiên nó có thể phụ thuộc vào một ít mức giá của người chấp nhận trả nó cho ta thấy việc hạnh phúc và thỏa mãn giúp chúng ta có được từ việc chi trả nhiều hơn, qua đó chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng chúng ta thường bị những nhà sản xuất & những công ty cung cấp nhằm đành lừa chúng ta thông qua chiến lược giá, một sàn phẩm nào đó luôn có những sản phẩm đứng đâu về thị trường chiến lược về già này nhằm giành thị phần cùng với những chiến lược của nó nhằm xây dựng chiến lược giá của nó, mục tiêu là tối đa hóa lơi nhuận của doanh nghiệp, việc đó cũng giống như chúng ta có quá nhiều giá chúng ta lựa chọn, nhưng khi chúng ta có một giá nổi trội, chúng ta quyết định mua nó vì lúc đó ta có tiền và muốn khẳng định đẳng cấp của chúng ta.

định giá miền đất thịnh.com