Từ diễn giả cho đến loạn giả.

Từ diễn giả cho đến loạn giả.

Từ diễn giả cho đến loạn giả. vì sao tôi gọi la “Loạn giả ” chưa thấy bao giờ mà từ Diễn giả được dùng như hôm nay, trắng tay thành tỷ phú, tuyệt chiêu bán hàng do diễn giả, gì gì đó, tuyệt chiêu marketing, tuyệt chiêu gì đó, đỉnh cao bán hàng, do diễn giả gì đó, nhưng chắc co lẽ rằng ai cũng hiểu nước nhật có một tinh thần thượng võ, một chuyên gia hàng đầu trong ngành cơ khí, chính xác, sản phẩm của họ không cần nói nhiều, cái gì mới là quan trọng nhất.

– Là người bán hàng trên mạng một cách chuyên nghiệp, tôi nhận định rằng để bán hàng một cách có bài bản, thành công không phải bắt nguồn từ bán hàng mà còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng hỡi ôi lớn cũng cho là diễn giả, nhỏ cũng diễn giả, loạn hết nên mình xem là Loạn giả, một giám đốc có một chút gì đó cũng tự xưng là diễn giả, một người nào đó cũng tự xưng là diễn giả.

– Loạn giả là một cụm từ cho mình xin đóng góp ý kiến hiện nay vì chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều vào vấn đề nói mà hãy tạo ra một sản phẩm tốt, một giá trị tốt, một nội lực tốt, không cần bán hàng hay, mà nên bán hàng chuyên nghiệp là thành công rồi