Tuyển nhân viên thẩm định giá

Tuyển nhân viên thẩm định giá Thẩm định những hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài
sản của khách hàng để làm căn cứ định giá tài sản.

Định giá các tài sản là bất động sản, công trình xây dựng, giá trị

của các tài sản là động sản.

– Thu thập và phân tích thông tin và giá cả trên thị trường, phục

vụ cho công tác định giá, thẩm định giá.

– Thu thập thông tin phân tích dữ liệu các con đường trong quận huyện, qua các năm làm cơ sở thẩm định giá, làm căn cứ trong thẩm định giá.

– Thực hiện phân tích các nguồn dữ liệu về hẻm, về các chỉ số khác nhau trong ngành thẩm định giá để làm cơ sở pháp lý, yêu cầu trao đổi, yêu cầu phân tích giá đối với khách hàng.

– Thực hiện phân tích giá qua các thời kỳ phát triển suy thoái các quá trình tiến triền hoặc chậm phát triển đối với thị trường bất động sản.

– Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của ban giám đốc đề ra thực hiện các nghiệp vụ kinh tế về định giá và thẩm định giá nhằm tối ưu hóa quyền lợi của khách hàng.

– Chuyên nghiệp hóa hệ thống cơ sở dữ liệu qua các năm nhằm thực hiện tối ưu hóa trong lĩnh vực thẩm định giá

– Qua đó chúng tôi cần Tuyển nhân viên thẩm định giá để thực hiện các nghiệp vụ về định giá và thẩm định giá cho quý khách hàng của chúng tôi.

Liên hệ:

Nộp hồ sơ qua email:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh

Email: miendatthinh@yahoo.com.vn

Dđ: 0987 033 169 – 028 666 06 344