Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế – phần năm

2.3. Doanh nghiệp (Business)

Doanh nghiệp là bất kỳ một đơn vị thương mại, công nghiệp dịch vụ, hay đầu tư theo đuổi một hoạt động kinh tế.( Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế )

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh ( Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005 )

Doanh nghiệp thường là các đơn vị tạo ra lợi nhuận bằng cách cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho người tiêu dùng. Quan hệ chặt chẽ với khái niệm doanh nghiệp là thuật ngữ công ty đang hoạt động, đó là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh tế như sản xuất, chế tạo, buôn bán, hay trao đổi một hàng hóa hay dịch vụ, và thuật ngữ đang hoạt động, đó là một doanh nghiệp được xem như đang tiếp tục hoạt động trong tương lai xác định, không có ý định phải thanh lý hay cắt giảm qui mô hoạt động của nó.

2.4 Các lợi ích tài chính (Financial Interests)

Các lợi ích tài chính là những tài sản vô hình, gồm những quyền năng gắn liền với quyền sở hữu của một doanh nghiệp hay tài sản.

Lợi ích tài chính trong quyền tài sản nảy sinh từ :

  • sự phân chia về mặt luật pháp lợi tức sở hữu trong doanh nghiệp và trong bất động sản

–  chuyển nhượng theo hợp đồng quyền chọn mua, chọn bán tài sản

–  những công cụ đầu tư bảo đảm bởi bất động sản

Lợi ích tài chính là những tài sản vô hình bao gồm :

  • những quyền vốn có trong quyền sở hữu doanh nghiệp hay tài sản như:

quyền chiếm hữu, sử dụng, bán, cho thuê hay quản lý;

  • những quyền vốn có trong hợp đồng chuyển nhượng có quyền chọn mua

hay hợp đồng thuê có chứa quyền chọn thuê;

–  những quyền vốn có trong sở hữu cổ phiếu.

 

xem tiep theo