Vai Trò Thẩm Định Giá Đúng Giá Thị Trường

Thẩm Định Giá Đúng Giá Thị Trường

Thẩm Định Giá Đúng Thị Trường được coi như một khâu vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của những thương vụ mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn, đền bù hoặc sáp nhập, giải thể của cá nhân và doanh nghiệp. Với sứ mệnh mang đến cho cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam những cơ hội kinh doanh sinh lời quý giá, manh nha từ niềm đam mê khao khát có thể mua những món hàng đúng giá trị, Miền Đất Thịnh đã ra đời và trong hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực định giá, Miền Đất Thịnh đã thẩm định giá đúng cho hàng ngàn khách hàng trong mọi lĩnh vực.

1. Vai Trò Thẩm Định Giá Đúng Thị Trường.

  • Là cơ sở cho các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn, đền bù, sáp nhập, cổ phần doanh nghiệp.

  • Thẩm Định giá đúng giá thị trường góp phần tối ưu các nguồn lực giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
  •  Góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế thị trường.
  •  Là đòn bẩy trong quá trình toàn cầu hóa.

2. Kết Quả Thẩm Định Giá Đúng Thị Trường Được Sử Dụng Như Thế Nào?

Đối với mỗi mục đích khác nhau, kết quả định giá đúng thị trường sẽ được sử dụng làm cơ sở pháp lý để cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện:

  •  Mua sắm, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản.
  •  Làm căn cứ cho phê duyệt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư công trình sử dụng vốn của Nhà nước, đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, dự toán cấp phát kinh phí, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước, vay nợ của Chính phủ, vay nợ nước ngoài có sự bảo lãnh của Chính phủ, …

  • Làm căn cứ để sáp nhập, chia tách, phá sản hay giải thể doanh nghiệp.
  •  Để thực hiện các án lệnh đối với việc kiện tụng hay xét xử liên quan đến các tranh chấp về hợp đồng và quyền lợi các bên; để tư vấn đầu tư và ra quyết định; nghiên cứu thị trường; phân tích khả thi; phân tích lợi nhuận; xác định giá trị chứng khoán; lập báo cáo tài chính; lập kế hoạch làm việc; khiếu nại; yêu cầu giảm thuế, …
  • Làm cơ sở đấu giá công khai, …

Với sứ mệnh quan trọng, dịch vụ thẩm định giá đúng thị trường tại Miền Đất Thịnh góp phần không nhỏ cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, hạn chế lạm phát và rủi ro do tác động của nền kinh tế thị trường. Với nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên tại Miền Đất Thịnh, chúng tôi đang cố gắng trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thẩm định giá.