Yêu Cầu Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp

Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp, Giá trị doanh nghiệp được cấu thành bởi 2 loại tài sản hữu  hình và tài sản vô hình, giá trị của mỗi tài sản cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp không thể tách rời nhau và cũng không thể thẩm định trên cơ sở giá trị thị trường. Chính vì vậy, để thẩm định giá trị doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của đơn vị định giá uy tín trong lĩnh vực định giá tài sản hữu hình và tài sản vô hình, định giá doanh nghiệp. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh là công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực định giá tại Việt Nam.

I. Yêu Cầu Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp Tại Miền Đất Thịnh.

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp một cách chính xác và đảm bảo khách quan, thì kết quả định giá phải đảm bảo 3 yêu cầu chính sau đây!

  • Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của thông tin.

Kết quả định giá được dùng làm cơ sở cho nhiều mục đích của doanh nghiệp như làm cơ sở vay vốn, mua bán, sáp nhập, cổ phần hóa, kêu gọi đầu tư, kêu gọi góp vốn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, số liệu phải chính xác tuyệt đối, có cơ sở và độ tin cậy của thông tin. Yếu tố này phụ thuộc vào nguồn thông tin đầu vào tốt, năng lực định giá của cán bộ định giá, phương pháp định giá, tính minh bạch khách quan trong công việc…..

  • Đảm bảo tính nhanh chóng và đúng thời điểm.

Kết quả định giá phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và địa điểm định giá, cũng chính vì vậy mà yêu cầu quan trọng thứ 2 khi định giá đó là phải đảm bảo tính nhanh chóng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đầu tư hoặc mua bán của doanh nghiệp, thông tin định giá phải đưa ra đúng thời điểm mà người sử dụng thông tin cần và dựa trên nguyên tắc chính xác, nhanh chóng.

  • Đảm bảo mục tiêu chi phí.

Mục đích của thẩm định giá trị doanh nghiệp đó là đầu tư, cho nên chi phí định giá sẽ là một phần chi phí đầu tư, nên các đơn vị định giá phải đảm bảo chi phí hợp lý. Phương pháp định giá nào cho kết quả tốt nhất và cung cấp được nhiều thông tin nhất đồng thời tiết kiệm chi phí nhất sẽ được nhà đầu tư lựa chọn.

  • Đảm bảo tính khách quan.

Mỗi doanh nghiệp sở hữu khối lượng tài sản khác nhau, tùy vào ngành nghề kinh doanh mà giá trị tài sản cũng khác nhau, đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì giá trị tài sản hữu hình chiếm phần lớn, nhưng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, phần mềm, nghệ thuật thì giá trị tài sản vô hình lại lớn. Để kết quả định giá được chính xác, việc phối hợp vận dụng những phương pháp là vô cùng cần thiết.

Miền Đất Thịnh là công ty định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp, với đội ngũ thẩm định viên uy tín, Miền Đất Thịnh đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng ngàn doanh nghiệp đã chọn chúng tôi, còn bạn thì sao? Hãy liên hệ ngay với Miền Đất Thịnh ngay hôm nay!

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh