Bản tin đất mạng

Bản tin đất mạng 

Là một bản tin 2 chuyên ngành của Thạch bình định sáng lập, với mục tiêu là thông tin  các chuyên đề về đất & mạng, với mục tiêu là truyền tải tất cả các thông tin về đất & mạng.

Rất mong được sự ùng hộ của khán thính giả gần xa.

Với mục tiêu là các bạn có thể chọn cho mình các khóa học để bổ sung kiến thức cho mình bằng cách chọn cho mình các khóa học ở khung sau.

Nếu các bạn có thắc mắc thì cứ liên hệ : 0938693102 Xin chân thành cảm ơn.