Có việc nào việc nhẹ lương cao không ?.

Có việc nào việc nhẹ lương cao không ?.

+ Một cậu em tôi ở quê lên thành phố sau một thời gian chạy grab thì cậu ta hỏi tôi muốn kiếm việc nhẹ lương cao thì giờ sao đây anh em. tốt nghiệp 12. không biết làm gì. chỉ là lao động phổ thông. các anh em chỉ giúp. em thì bó tay.

+