Định giá quận tân bình

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên Định giá quận tân bình , luôn chú tâm tới nội thành và luôn quan tâm tới ngoại thành để định giá chính xác từng khu vực , phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng.công ty chúng tôi sinh ra để giải quyết những thắc mắc của khách hàng liên quan tới ngàng định giá.

Một số yêu cầu trong định giá xây dựng :

–  Lập; Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

–  Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  xây dựng công trình;

–   Đo bóc khối lượng công trình;

–   Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;

–  Lập; Thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

–   Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

–   Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;

–   Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

–  Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

– Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  xây dựng công trình;

–  Các công việc khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Định giá quận tân bình

Định giá quận phú nhuận

Định giá quận bình thạnh

Định giá quận thủ đức