THẠCH BÌNH ĐỊNH

THẠCH BÌNH ĐỊNH

Thương hiệu gem thạch international là thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, định giá, tư vấn, môi giới, thiết kế, đầu tư kinh doanh bất động sản.

Với nhận thức giá trị phục vụ khách hàng là giá trị cốt lõi, các dịch vụ toàn cầu trong các lĩnh vực chúng tôi tham gia, Nhằm đáp ứng các giá trị tốt nhất cho khách hàng, với các nền văn hóa châu âu, châu á, châu úc, châu phi, châu mỹ, chúng tôi mang lại cho khách hàng đa dạng trong hầu hết các lĩnh vực chúng tôi tham gia hoàn thành tốt nhất cho khách hàng.

  • Định giá bất động sản, định giá nhà đất, định giá nhà đất, định giá tài sản thế chấp, vay vốn ngân hàng.
  • Thiết kế kiến trúc xây dựng công nghiệp.
  • Xây dựng trang trí nội ngoại thất
  • Quảng cáo & truyền thông trong lĩnh vực nhà đất bất động sản.