Lang thang , làm thuê, làm chủ

Lang thang, làm thuê, làm chủ. 

Bất kể khi nào đi chăng nữa chúng ta cũng cần có một trong các kiểu sau đây.

Làm thuê chuyên nghiệp. 

Làm thuê chuyên nghiệp thì lúc này bạn sẽ có

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác có thể bạn đang có một ý định riêng, hay một chủ đich, bạn có thể có một trường phái đó là thuận theo tự nhiên, nhưng suy cho cùng bạn cũng có thể một thái độ làm việc tập trung, trường hợp bạn có thể chọn cho mình một khía cạnh khác của cuộc sống đó là ý chí chủ quan của bạn.

Làm chủ  chuyên nghiệp. 

 

Lang thang  để mài kiếm . 

Những người này đang tim cho mình một thế trận, một ngành nghề, hay một món gì đó để làm, hoặc có thể