Nên quản lý nhà đất thế nào ?

Nên quản lý nhà đất thế nào ?

Câu chuyện này giành cho các nhà quản lý chứ không phải của mình, nhưng mà , theo mình có một số ý kiến như sau:

+ Tình trạng đất đai đang bỏ hoang nhiều quá, đất nông nghiệp thu hẹp, chúng ta nên cân nhắc trong việc hình thành các dự án bỏ hoang, trong khi khi đó lãng phí nhiều thứ như đất ở nhưng không ở