Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản Uy Tín

Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản

Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản , “Phi thương bất phú“, câu nói này quả rất đúng, chỉ có buôn bán, kinh doanh thì mới nhanh giàu được, trong rất nhiều lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì có lẽ đầu tư bất động sản là nhanh giàu nhất. Nhưng cũng có rất nhiều chủ đầu tư bất động sản phải phá sản vì không nghiên cứu kỹ dự án, việc phải nhờ tới một đơn vị thẩm định dự án đầu tư bất động sản là vô cùng cần thiết. Chính vì lẽ đó, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Miền Đất Thịnh đã ra đời, mang đến dịch vụ thẩm định dự án đầu tư bất động sản, đã mang đến những cơ hội giàu có cho rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

I. Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản Là Gì?

Thẩm định dự án đầu tư bất động sản là quá trình nghiên cứu, xem xét, đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của dự án. Đây là 2 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới kết quả đầu tư dự án bất động sản.

1.Đánh giá yếu tố khả thi của dự án.

Để xác định một dự án bất động sản có khả thi hay không, đó là quá trình người thẩm định dự án đầu tư phải nghiên cứu, xem xét, đánh giá:

 • Sự phù hợp với quy hoạch.
 • Nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên, nhà ở..
 • Khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn dự án.
 • Kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư.
 • Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.
 • Khả năng hoàn trả vốn vay.
 • Giải pháp phòng chống cháy nổ.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng,an ninh, môi trường..

2. Đánh giá yếu tố đảm bảo yếu tố hiệu quả của dự án.

 • Sự cần thiết đầu tư.
 • Các yếu tố đầu vào của dự án.
 • Quy mô công suất, công nghệ, thời gian tiến độ dự án.
 • Phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

II. Để Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản Chính Xác Cần Giấy Tờ Gì?

Để kết quả định giá chính xác, làm căn cứ pháp lý cho dự án thì cá nhân, doanh nghiệp phải có đầy đủ những giấy tờ cần thiết, còn lại sẽ do đơn vị định giá thu thập.

1. Căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định giá:

– Giấy đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ bản của bất động sản; mục đích cần thẩm định.

– Các Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc: Chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.

– Các văn bản khác thể hiện quyền sở hữu đối với bất động sản và các văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm định giá (nếu có).

2. Hồ sơ đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật:

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cơ quan có thẩm quyền.

– Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án,

– Sơ đồ vị trí thửa đất.

– Báo cáo dự án đầu tư của đơn vị tư vấn thiết kế.

– Các loại văn bản của các Sở, ban ngành về việc thỏa thuận, góp ý về dự án đầu tư (nếu có).

– Các loại văn bản thỏa thuận về Điện, nước, PCCC, thoát nước…. của dự án.

– Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng.

– Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án của chủ đầu tư.

– Giấy phép xây dựng , bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán tổng mức đầu tư.

– Các hồ sơ khác khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự án (nếu có)

3. Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư (bản sao)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (đối với BĐS đã được cấp Giấy chứng nhận).

– Các hợp đồng mua, bán và cho thuê bất động sản (bản sao).

Tất cả những giấy tờ, hồ sơ cần thiết này sẽ được Miền Đất Thịnh tổng hợp chi tiết, báo cáo đầy đủ để làm căn cứ pháp lý cho kết quả thẩm định dự án đầu tư bất động sản của cá nhân, doanh nghiệp. Từ đó sẽ quyết định đến tính khả thi, tính hiệu quả của dự án bất động sản để doanh nghiệp có thể tự quyết định đầu tư.  Quý khách hàng có nhu cầu  có thể liên hệ trực tiếp với Miền Đất Thịnh để được thẩm định ngay hôm nay!

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh

Điện thoại: (028) 666 06 344 Hotline: 0987 033 169