Thẩm Định Giá Máy Móc, Thiết Bị Uy Tín Tại Sài Gòn

Thẩm Định Giá Máy Móc,

Thẩm Định Giá Máy Móc, Máy móc, tài sản chiếm một phần lớn giá trị của doanh nghiệp, để phục vụ cho các mục đích khác nhau của doanh nghiệp, việc cần đến một đơn vị thẩm định giá máy móc, thiết bị có kinh nghiệm là một việc cần thiết.

I. Mục Đích Thẩm Định Giá Máy Móc, Thiết Bị.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thì máy móc thiết bị là phần tài sản hữu hình có giá trị lớn, à chúng bị hao mòn theo thời gian, sau một thời gian tham gia sản xuất, cần thẩm định lại giá máy móc, trang thiết bị cho doanh nghiệp để phục vụ các mục đích sau:

 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản.
 • Thanh lý, đấu thầu máy móc.
 • Tính thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Cổ phần hóa, giải tỏa, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Vốn hóa, phục vụ thuê tài chính.

II. Phân Loại Máy Móc, Thiết Bị Cần Thẩm Định.

Đối với mỗi doanh nghiệp, tùy vào hình thức kinh doanh khác nhau mà loại máy móc, thiết bị khác nhau, để thẩm định giá máy móc thiết bị, khâu phân loại máy móc thiết bị là vô cùng cần thiết, bao gồm 5 loại chính sau:

– Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…)

– Thiết bị y tế (Máy móc, trang thiết bị phục vụ y tế).

– Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.

– Máy công nghiệp.

– Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

III. Giấy Tờ, Hồ Sơ Cần Thiết Khi Thẩm Định Giá Máy Móc, Thiết Bị.

Để thẩm định giá máy móc thiết bị chính xác, doanh nghiệp, công ty cần thẩm định giá cần phải có đầy đủ giấy tờ cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, giấy tờ mua bán để làm cơ sở cho việc định giá.

 • Thế nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản
 • Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Việc thẩm định giá máy móc tài sản đa số dành cho máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, dưới đây là thông tin giấy tờ càn thiết đối  với từng loại máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

*  Phương tiện vận tải:

 • Đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận đăng kiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
 • Hợp đồng mua bán (nếu có)
 • Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn
 • Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

* Trạm xăng dầu:

 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

* Dây chuyền máy móc thiết bị

 • Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
 • Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền
 • Giấy tờ nhập khẩu.
 • Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)
 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết.

Doanh nghiệp cần thẩm định giá máy móc, thiết bị, cần nhận báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Định Giá Miền Đất Thịnh

Điện thoại: (028) 666 06 344 – Hotline: 0987 033 169