Các Thành viên của Thạch Bình Định

Các Thành viên của Thạch Bình Định

++++

CHÚNG TÔI CÓ 5  WEB SITE

datmang.com ( đất mạng truyền thông)

bidiland.com ( đất số, thiết kế web, cho thuê hosting, truyền thông số, dữ liệu số)

bidigem.com (chuyên về đá mỹ thuật. )

bidibook.com, (Sách về đá)

dabinhdinh.com ( điêu khắc đá bình định )

Chúng tôi hỗ trợ quản lý 3 công ty. 

CÔNG TY ĐÁ HOÀNG MINH
CÔNG TY STONE BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY BIDIGEM.

Liên hệ:

++++

0938 693 102 ( Mr Thạch)